Beheer je werkgeluk

Verminder je stress

Organisaties en werknemers in een veranderend speelveld

 

Sla de kranten, de social media en het regeerakkoord er maar op na: (werk)stress is een groeiend fenomeen. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen vragen grotere wendbaarheid van mens en organisatie.

 

Maar liefst 12 op de 100 bezoeken aan de huisarts hebben te maken met stressklachten. En een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land.

 

De regering wil de preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten in het algemeen aanpakken, en ook werken aan de preventie van te hoge werkdruk. Hierbij wordt aan zowel werkgevers als werknemers gevraagd meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid te nemen.

 

De week van 12 tot en met 15 november 2018 staat in Nederland in het teken van de werkstress. 

Zie

http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/19082/Week-van-de-Werkstress.html

 

EquiJoy heeft in deze week een proeverij op haar eigen locatie  georganiseerd. 

Een uitnodiging en mogelijkheid om kennis te maken met enkele therapeuten, coaches en trainers via (een stukje van) hun aanbod en werkwijze.  

 

Voor wie?

Deze proeverij is bedoeld voor iedereen die bereid is te werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei en daarmee stress verlaagt en (werk)geluk vergroot. 

 

Ben je daarnaast werkzaam als bedrijfsarts, huisarts, HR professional of vanuit een andere professie en ken je mensen die naast de reeds geboden ondersteuning vanuit jouw organisatie, aanvullend ondersteuning kunnen gebruiken? We stellen het zeer op prijs als je deze mensen wil attenderen op deze proeverij en het programma.

 

Voel je vrij contact met één van ons op te nemen. We gaan graag met je in gesprek.

 

Hartelijke groet,

 

Kim, Vincent, Ivonne, Nicole, Lisette en Renée

 

Over ons

EquiJoy en haar associated professionals trekken gezamenlijk en aanvullend op om werkstress in banen te leiden.

In preventie, veranderingsprocessen en re-integratie. 

 

Graag maken we zichtbaar wat we hierin doen. En zoeken we aansluiting met andere zorg/dienstverleners, als huisartsen en praktijkondersteuners ggz, arbodiensten, organisaties en human resource managementafdelingen. 

Wat we doen

EquiJoy levert een aandeel in de nodige transformatieve processen in organisaties, teams en op individueel niveau. 

 

Een keur aan methodieken en ervaring is in en om huis en leveren een goede bijdrage om persoonlijke gezondheid, ontwikkeling en groei te ondersteunen. 

Contact

Voor meer informatie over de workshop kun je contact opnemen met de betreffende therapeut, trainer, coach of practitioner.

De e-mailadressen en telefoonnummers staan vermeld bij ons team.